Да сме наясно

Вероятно сте стигнали до тази част от уебсайта, защото сте човек, обичащ планетата. Може би търсите повече начини да имате принос и това е страхотно. Ние също. Тук ще направим всичко възможно, за да обясним точно как преминаването към Rama може да намали въздействието Ви върху климата. Консумацията на храна причинява една четвърт от глобалните емисии на парникови газове *. Но ние вярваме, че можем да променим това към по-добро. Добрите действия, колкото и да са малки, могат да създадат реална промяна, когато бъдат възприети от мнозина. Ние знаем, че вземането на съзнателни решения за покупка могат да бъдат сложни и е трудно да се риентирате. Не всеки има време да жонглира със статистика или да усвоява солидни научни статии. Ето защо целта ни е да представим възможно най-ясно и прозрачно информацията за въздействието на Rama върху климата.
* Справка: Намаляване на въздействието на храните върху околната среда чрез производители и потребители. J.Poore T.Nemecek. Наука 01 юни 2018. DOI: 10.1126 / science.aaq0216

Минното поле на устойчивостта

Всички говорят за устойчивостта. Въпреки че това е прекрасно нещо, думата „устойчив“ може да предизвика известно объркване. Това е дума, която лесно може да се хвърли в разговор, но е трудно да се дефинира. Тъй като устойчивото може да означава много различни неща за различните хора, тук ще се опитаме да избегнем объркването и просто ще се съсредоточим върху конкретни неща.

Да поговорим за въздействието

Когато казваме, че Rama има по-малко въздействие върху планетата, ние го измерваме по неговия климатичен отпечатък. Това се определя от всички парникови газове, които се генерират по време на живота на продукта - от полето до масата. За да изчислим нашия климатичен отпечатък, имаме изчерпателна оценка на предвидения жизнен цикъл на Rama. При оценката на жизнения цикъл са взети предвид всички дейности, свързани с продуктите по веригата на живота на продукта. Това включва естествените съставки, производството, транспортирането и опаковането. Климатичният отпечатък за Рама е 0,5 kg CO2 eq на 100 g. Еквивалентът на въглероден диоксид или CO2eq е начинът, по който различните парникови газове са приведени към обща единица.

За сравнение

Разбира се, климатичните отпечатъци е добре да се знаят, но това не Ви помага много, когато трябва да решите какво да купите в супермаркета. Ето защо избрахме да ви дадем ориентир, с който да ни сравните с: млечно масло. В сравнение с млечното масло, Рама има 50% по-малък климатичен отпечатък. За да поставите това в контекста на ежедневния си магазин, ако смените 250 г млечно масло за 250 г Рама, ще спестите на планетата 1,8 кг еквиваленти на въглероден диоксид. Преминавайки от една 250 грамова опаковка млечно масло към 250 грама Rama, можете да спестите CO2 еквивалентите, генерирани от шофиране на автомобил за 7 км или зареждане на смартфон за 220 нощи! (базирано на сравнение на Rama със средното европейско млечно масло)

Кой го казва?

Що се отнася до изчисляването и сравняването на климатичния отпечатък, ние не го правим сами, а се опираме на опита на Quantis, независима организация, специализирана в устойчивото развитие. Учени, стратези и дори млечни експерти предоставят солидни показатели и инструменти за измерване и консултиране на въздействието върху климата. Можете да прочетете пълното им техническо резюме за климатичния отпечатък на Рама тук.