Klimatická stopa

Poďme si to vyjasniť

Do tejto časti nášho webu ste sa dostali pravdepodobne preto, že vás zaujíma osud našej planéty. Možno tiež hľadáte ďalšie spôsoby ako prispieť k zmene. To je super, lebo to isté chceme aj my. Skúsime tu preto podrobne vysvetliť, ako môžete používaním Ramy znížiť svoj vplyv na podnebie. Vedeli ste, že konzumácia potravín spôsobuje štvrtinu globálnych emisií skleníkových plynov?* My veríme, že to môžeme nadobro zmeniť. Aj malé kroky spôsobia veľkú zmenu, keď ich urobia mnohí. Vieme, že robiť zodpovedné nákupné rozhodnutia nemusí byť vždy jednoduché. Nie každý má čas a chuť vyznať sa v štatistikách, či hodiny čítať dlhé výskumy. Preto je naším cieľom vám čo najjednoduchšie a najjasnejšie sprístupniť informácie o dopadoch Ramy na podnebie.* Odkaz: Znižovanie environmentálnych dopadov potravín prostredníctvom výrobcov a spotrebiteľov. J.Poore T.Nemecek. Science 01 Jun 2018. DOI: 10.1126/science.aaq0216

Udržateľnosť na každom kroku

O udržateľnosti dnes hovoria všetci. To je síce skvelé, ale slovo udržateľnosť môže spôsobovať trochu zmätok, pretože sa niekedy ťažko definuje. Trvalo udržateľné totiž môže pre rôznych ľudí znamenať rôznu vec. Preto sa tomu pokúsime vyhnúť a sústredíme sa len na to dôležité.

Ste na správnej stope

Keď hovoríme, že má Rama menší vplyv na našu planétu, hovoríme o meraní jej klimatickej stopy. Tá je definovaná množstvom skleníkových plynov vyprodukovaných počas života produktu, teda počas jeho cesty z poľa na tanier. Aby sme dokázali spočítať našu klimatickú stopu, nechali sme si spracovať detailný posudok na životný cyklus Ramy. V tomto posudku boli zohľadnené všetky aktivity v celom životnom reťazci produktu. To zahŕňa prírodné ingrediencie, výrobu, dopravu aj balenie. Klimatická stopa 250g kocky Ramy 100% rastlinnej anternatívy je 0,34 kg CO2 eq na 100 g. Ekvivalent oxidu uhličitého, teda CO2 eq, je jednotka, ktorá určuje príspevok rôznych plynov k skleníkovému efektu.

Palmový olej

Veríme, že práve palmový olej z udržateľných zdrojov, ktorý používame v niektorých z našich produktov, je vhodnejší ako iné alternatívy oleja. Najmä, keď sa na to pozrieme komplexne - z hľadiska životného prostredia, chuti, zloženia aj dopadov na naše zdravie. Základom našej trvalo udržateľnej platformy je nielen zabezpečiť, aby palmový olej používaný v našich výrobkoch pochádzal z udržateľných zdrojov, ale aj to, aby naša spoločnosť pomáhala riadiť pozitívne transformačné zmeny v tomto odvetví. Sme hrdým členom Okrúhleho stola palmového oleja (RSPO) a priamo nakupujeme 100% fyzicky certifikovaný udržateľný palmový olej do našich výrobkov tak, aby sme zaistili, že sa nebudeme podieľať na odlesňovaní.

Porovnávame sa

Samozrejme je dobré poznať klimatickú stopu produktu, ale pri rozhodovaní o tom, čo kúpiť v supermarkete, vám to veľmi nepomôže. Preto sme sa rozhodli dať vám na porovnanie referenčný bod: maslo. V porovnaní s maslom vyrobeným z mlieka má napríklad 250g kocka Ramy aspoň o 50% menšiu klimatickú stopu. V kontexte vašich každodenných nákupov to znamená, že ak by ste vymenili 250 g masla za 250 g Ramy, ušetrili by ste planéte 1,8 kg ekvivalentu oxidu uhličitého. Prechodom z jednej 250g kocky masla na 250g kocku Ramy 100% rastlinnej alternatívy , môžete ušetriť ekvivalenty CO2 vzniknuté 70km jazdou autom alebo nabíjaním smartfónu po dobu 63 mesiacov! (na základe porovnania Ramy s bežným európskym maslom)

Kto je za tým?

Keď ide o výpočty a porovnávanie klimatických stôp, vychádzame z poznatkov a dát nezávislej organizácie Quantis, ktorá sa špecializuje na udržateľnosť. Vedci, stratégovia a dokonca aj mliekarenský expert nám poskytli množstvá meraní a poradenstvo v oblasti dopadov na klimatické zmeny. Ich úplné technické zhrnutie o klimatickej stope Ramy si môžete prečítať tu.

Zistiť viac