Klimatická stopa

Aby bylo jasno

Vzhledem k tomu, že jste dočetli náš web až sem, patrně milujete naši planetu. Možná hledáte nové způsoby, jak přispět ke změně, a to je opravdu skvělé! My děláme totéž. Zkusíme zde proto co nejlépe vysvětlit, jak může přechod na Ramu snížit váš dopad na klima. Věděli jste, že spotřeba potravin způsobuje čtvrtinu celosvětových emisí skleníkových plynů*? My ale věříme, že se to dá změnit. Kroky k lepšímu, ať už jakkoli drobné, mohou vést k velké změně, když je bude dělat mnoho z nás. Víme, že vědomé rozhodování o nákupu může být složité a orientace v něm náročná. Každý nemá čas projíždět statistiky a sledovat všechny výzkumy. Proto je naším cílem předkládat informace o klimatickém dopadu Ramy maximálně jasně a transparentně. * Zdroj: Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. J. Poore T. Nemecek. Science 01 Jun 2018. DOI: 10.1126/science.aaq0216

Význam udržitelnosti

O udržitelnosti mluví každý. Ač je to úžasná věc, slovo „udržitelný“ může vyvolat určité nejasnosti. Je snadné ho použít v konverzaci, ale není jednoduché jej definovat. Protože udržitelnost může pro každého znamenat něco jiného, zkusíme předejít nedorozuměním a zaměřit se na jeho specifika.

Na správné stopě

Když říkáme, že má Rama menší dopad na naši planetu, mluvíme o měření její klimatické stopy. Ta je definovaná množstvím skleníkových plynů vyprodukovaných během života produktu, tedy během jeho cesty z pole na talíř. Abychom dokázali spočítat naši klimatickou stopu, nechali jsme si zpracovat detailní posudek na životní cyklus Ramy. V tomto posudku byly zohledněny veškeré aktivity v celém životním řetězci produktu. To zahrnuje přírodní ingredience, výrobu, dopravu i balení. Klimatická stopa Ramy je 0,5 kg CO2 eq na 100 g. Ekvivalent oxidu uhličitého, tedy CO2 eq, je jednotka, která určuje příspěvek různých plynů ke skleníkovému efektu."

Porovnáváme a sdílíme

Samozřejmě je dobré znát klimatickou stopu produktu, ale při rozhodování o tom, co koupit v supermarketu, vám to moc nepomůže. Proto jsme se rozhodli dát vám pro srovnání vztažný bod: máslo. Ve srovnání s máslem vyrobeným z mléka má Rama o 50 % menší klimatickou stopu. V kontextu vašich každodenních nákupů to znamená, že pokud byste vyměnili 250 g másla za 250 g Ramy, ušetřili byste planetě 1,8 kg ekvivalentu oxidu uhličitého. Přechodem z jedné 250g kostky másla na 250g vaničku Ramy můžete ušetřit ekvivalenty CO2 vzniklé 7km jízdou autem nebo nabíjením smartphonu po dobu 220 nocí! (na základě srovnání Ramy s běžným evropským máslem)

Říká kdo?

Co se týká výpočtů a srovnávání klimatické stopy, čerpáme z odborných znalostí společnosti Quantis – nezávislé organizace specializující se na udržitelnost. Vědci, stratégové i odborníci na mléčné výrobky nám poskytují robustní metriky a nástroje k měření, stejně jako kvalifikované poradenství ohledně dopadu na klima. Kompletní technické shrnutí jejich výzkumu klimatické stopy Ramy si můžete přečíst tady

Zistit více